Διοικητικό Συμβούλιο Σχ. Έτους 2022/2023 & 2023/2024

Πρόεδρος: Μαρία Καρλατήρα 

Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Ρήγα 

Γραμματέας: Αθηνά Πωβαρέτου 

Ταμίας: Νικολέτα Αμπατζή-Μπουγιουκλή 

Ειδικός Γραμματέας: Ευστάθιος Βόρρης

Τακτικό μέλος: Νικόλαος Κολοβέας 

Τακτικό μέλος: Γεώργιος Λούντζης