Διοικητικό Συμβούλιο Σχ. Έτους 2021/2022

Πρόεδρος: Μαρία Καρλατήρα 

Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Βόρρης 

Γραμματέας: Αθηνά Πωβαρέτου 

Ταμίας: Βασιλική Τσέλιου 

Ειδική Γραμματέας: Νικολέτα Αμπατζή-Μπουγιουκλή 

Τακτικό μέλος: Γεώργιος Λούντζης 

Τακτικό μέλος: Χριστίνα Ρήγα