Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος                    Λαλούση Πωλίνα

Αντιπρόεδρος             Πωβαρέτου Αθηνά

Γεν. Γραμματέας         Τσαγγαράτος Γεράσιμος

Ταμίας                         Αντωνίου Κατερίνα

Ειδ. Γραμματέας          Μπούκης Γιώργος                      

Μέλος                          Γεωργακοπούλου Κατερίνα

Μέλος                          Τσέλιου Βάσω

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1ο Αναπλ. Μέλος           Βαρελάς Γιώργος

2ο Αναπλ. Μέλος           Κρομμύδας Αλέξανδρος

3ο Αναπλ. Μέλος           Καρλατήρα Σοφία

4ο Αναπλ. Μέλος           Βιτάλη Σοφία

5ο Αναπλ. Μέλος           Καραγιώργου Παναγιώτα